Bejeweled

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Bejeweled – NA

Phần mềm Bejeweled

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Bejeweled là phần mềm gì?

Bejeweled là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Bejeweled là Version NA (cập nhật NA)

Bejeweled bởi Wild Tangent là mất của họ trên loạt yêu của trò chơi, trong đó lần đầu tiên được phát triển bởi PopCap Games vào năm 2001 dành cho các trình duyệt. Đã có 2 phần tiếp theo trực tiếp của series, trong đó thứ hai, Bejeweled 2 Deluxe, là một phần của loạt trò chơi flash hoang dã Tangent của. Gameplay của Bejeweled, đó là nhất quán giữa các phần tiếp theo, bao gồm lót lên 3 hoặc nhiều đá quý trong một hàng hoặc cột (ngang hoặc dọc, tương ứng); này được gọi là một chuỗi và chuỗi biến mất. Một lỗ hổng xuất hiện, do đó, sau đó sẽ được lấp đầy bởi rơi viên ngọc từ trên xuống. Các hành động của dây chuyền đôi khi gây ra lên đến 8 viên ngọc biến mất, lưới điểm các cầu thủ nhiều hơn, hoặc một hiệu ứng thác nước, nơi nhiều chuỗi được đặt ra bởi các đá quý rơi xuống khi chúng tạo thành một chuỗi với liền kề gems.Though Bejeweled có thể bị xét xử miễn phí, nó đòi hỏi một sự mua hàng, hoặc cách khác như một trò chơi miễn phí gói cho máy tính để bàn mới hoặc máy tính xách tay. Đã có một số mối quan tâm nếu nó là phần mềm gián điệp, và mặc dù một câu trả lời dứt khoát là chưa được xác định, nó thường là vô hại và hoạt động những gì nó làm trong nền chỉ dành cho mục đích cập nhật và quảng cáo.

What is Bejeweled?

Bejeweled by Wild Tangent is their take on the beloved series of games, which was first developed by PopCap Games in 2001 intended for browsers. There have been 2 direct sequels of the series, of which the second, Bejeweled 2 Deluxe, is part of Wild Tangent’s series of flash games. The gameplay of Bejeweled, which is consistent among the sequels, involves lining up 3 or more identical gems in a row or column (horizontal or vertical, respectively); this is called a chain and the chain disappears. A gap appears, therefore, which will then be filled by falling gems from the top. The action of the chains sometimes causes up to 8 gems to disappear, netting the player more points, or a cascade effect, where multiple chains are set off by the falling gems when they form a chain with the adjacent gems.Though Bejeweled can be tried for free, it requires a purchase, or alternatively as a free games pack for new desktop PCs or laptops. There had been some concern if it was spyware, and though a definitive answer is yet to be determined, it is usually harmless and what activity it does in the background is only for updating and advertising purposes.

Các loại file được mở bởi Bejeweled

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Bejeweled có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RGIRGUNINST

Download Bejeweled

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg