BLB File

? Cách mở file .BLB? Những phần mềm mở file .BLB và sửa file lỗi. Convert N/A BLB file sang định dạng khác.

.BLB File Extension

   

File name BLB File
File Type 1Dreamworks Resource File
Nhà phát triển Dreamworks Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .BLB là file gì?

BLB là Game Files – 1Dreamworks Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dreamworks Interactive.

Lưu trữ có chứa dữ liệu trò chơi cho Dreamworks trò chơi, chẳng hạn như “Các Neverhood” (phát hành năm 1996); có thể bao gồm các loại khác nhau của phương tiện truyền thông, chẳng hạn như hình ảnh nền, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh và video.

What is a BLB file?

Archive that contains game data for Dreamworks games, such as “The Neverhood” (released in 1996); may include several different types of media, such as background images, music, sound effects, and videos.

Cách mở .BLB file

Để mở file .BLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BLB do người dùng đóng góp.

  • BLB Extractor
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • ACT
  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Base

Chuyển đổi file .BLB

File .BLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.