BVZ File

? Cách mở file .BVZ? Những phần mềm mở file .BVZ và sửa file lỗi. Convert N/A BVZ file sang định dạng khác.

.BVZ File Extension

   

File name BVZ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BVZ là file gì?

BVZ là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .BVZ file

Để mở file .BVZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BVZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BVZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BVZ do người dùng đóng góp.

  • BAMZOOKi SR
  • BAMZOOKi
  • BAMZOOKi
  • BAMZOOKi Zook-kit

Chuyển đổi file .BVZ

File .BVZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.