Cakewalk Pyro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Cakewalk Pyro – NA

Phần mềm Cakewalk Pyro

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Cakewalk Pyro là phần mềm gì?

Cakewalk Pyro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Cakewalk Pyro là Version NA (cập nhật NA)

Pyro Audio Creator là một phần mềm có chức năng giống như một hộp công cụ ảo trong đó người dùng có thể chỉnh sửa và ghi âm với vài cú click đơn giản. Phần mềm này cho phép người dùng tạo các file âm thanh và ghi lại podcast, bản ghi âm vinyl số hoá và thậm chí trò chuyện ghi lại, trong một cuộc họp ví dụ. Nó cũng giữ cho bộ sưu tập của người dùng tổ chức để tiết kiệm thời gian và công sức. Các phần mềm Pyro Audio Người tạo được tạo ra bởi Cakewalk, một công ty phát triển và bán các phần mềm sản xuất MISC và có trụ sở tại Boston, Massachusetts. Phần mềm này đã công cụ nhằm mục đích để cung cấp cho người dùng một kết quả chuyên nghiệp mỗi khi chỉnh sửa. Nó làm sạch các file đúng theo nghĩa là tiếng ồn, nhấp chuột và pops được loại bỏ. Nó cũng có thể crossfade clip âm thanh tự động và màn hình ghi âm trong thời gian thực. Các Pyro Audio Người tạo cũng có khả năng chỉnh sửa nhiều file MP3 cùng một lúc, tên tập tin phân tích cú pháp để tạo thẻ meta và tự động tận dụng siêu dữ liệu và gửi nó tới iTunes. Tập tin chuyển đổi cũng không phải là một vấn đề với phần mềm này. Nó hỗ trợ các định dạng khác nhau bao gồm FLAC, WAV, AIF, WMA và MP3. Việc chuyển đổi các tập tin có thể được thực hiện đơn giản bằng tính năng kéo và thả của phần mềm.

What is Cakewalk Pyro?

Pyro Audio Creator is a software that functions like a virtual toolbox wherein the user can edit and record audio with just simple clicks. This software allows the user to create audio files and record podcasts, digitize vinyl records and even record conversations, in a meeting for example. It also keeps the user’s collection organized to save time and effort. The software Pyro Audio Creator was created by Cakewalk, a company that develops and sells msic production software and is based in Boston, Massachusetts. This software has editing tools that aim to give the user a professional result every time. It cleans files properly in the sense that noise, clicks and pops are removed. It can also crossfade audio clips automatically and monitor recordings in real time. The Pyro Audio Creator is also capable of editing multiple MP3 files at the same time, parse filename to create metatags and auto-capitalize metadata and send it to iTunes. File conversion is also not a problem with this software. It supports various formats including FLAC, WAV, AIF, WMA and MP3. The conversion of files can be done simply by the software’s drag and drop feature.

Các loại file được mở bởi Cakewalk Pyro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Cakewalk Pyro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CWACWDM3UPLSPYAPYD

Download Cakewalk Pyro

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg