Cracker

Định nghĩa Cracker là gì?

CrackerCracker. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cracker – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người độc hại người nỗ lực hoặc phá vỡ thành một hệ thống máy tính an toàn, với mục đích ăn cắp hoặc phá hủy thông tin hoặc vô hiệu hóa hệ thống. Crackers là phức tạp, bọn tội phạm được trang bị tốt, trong khi các lập trình viên trẻ sáng tìm kiếm một thách thức được gọi là ‘hacker’ vì sự vắng mặt của ý định phạm tội.

Definition – What does Cracker mean

Malicious person who attempts or breaks into a secure computer system, with the intent of stealing or destroying information or disabling the system. Crackers are sophisticated, well equipped criminals, whereas bright young programmers looking for a challenge are called ‘hackers’ because of the absence of criminal intent.

Source: ? Business Dictionary