CT File

? Cách mở file .CT? Những phần mềm mở file .CT và sửa file lỗi. Convert N/A CT file sang định dạng khác.

.CT File Extension

   

File name CT File
File Type 1Cheat Engine Cheat Table
Nhà phát triển Cheat Engine
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (481 Bình chọn)

File .CT là file gì?

CT là Game Files – 1Cheat Engine Cheat Table, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cheat Engine.

Một CT file là một file dữ liệu được tạo ra bởi Cheat Engine, một chương trình mã nguồn mở được sử dụng để tạo ra “cheats”, hoặc sửa đổi, các trò chơi dựa trên Windows. Nó chứa đè trò chơi và các địa điểm địa chỉ của họ trong chương trình mục tiêu. file CT cho phép người dùng chỉnh sửa các thuộc tính trò chơi, chẳng hạn như số của cuộc sống, điểm cao, và các đơn vị y tế.

What is a CT file?

A CT file is a data file created by Cheat Engine, an open source program used to create “cheats,” or modifications, to Windows-based games. It contains game overrides and their address locations within the target program. CT files allow users to edit game properties, such as numbers of lives, high scores, and units of health.

Cách mở .CT file

Để mở file .CT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CT do người dùng đóng góp.

  • Cheat Engine
  • Paint Shop Pro
  • Paint Shop Pro
  • Corel PaintShop Pro
  • MAGIX Photo Manager
  • TaxCalc
  • TaxCalc

Chuyển đổi file .CT

File .CT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.