Cyberstalking

Định nghĩa Cyberstalking là gì?

CyberstalkingQuấy rối qua mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cyberstalking – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quấy rối qua mạng là một thực hành án hình sự mà một cá nhân sử dụng Internet để có hệ thống quấy rối hoặc đe dọa ai đó. tội phạm này có thể được gây ra thông qua email, phương tiện truyền thông xã hội, các phòng chat, các khách hàng chat với và bất kỳ phương tiện trực tuyến khác. Quấy rối qua mạng cũng có thể xảy ra cùng với các hình thức truyền thống hơn về rình rập, nơi mà người phạm tội quấy rối nạn nhân ẩn. Không có thống nhất phương pháp pháp lý để quấy rối qua mạng, nhưng nhiều chính phủ đã chuyển hướng làm cho những hoạt động trừng phạt của pháp luật.
Quấy rối qua mạng đôi khi được gọi là Internet rình rập, e-rình rập hoặc trực tuyến rình rập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quấy rối qua mạng là một trong những tội phạm tin học đã được kích hoạt bởi Internet. Nó trùng với đe dọa trực tuyến và cyberluring trong đó rất nhiều các kỹ thuật tương tự được sử dụng. Truyền thông xã hội, blog, các trang web chia sẻ hình ảnh và nhiều thường được sử dụng hoạt động chia sẻ trực tuyến khác cung cấp cyberstalkers với vô số thông tin giúp họ có kế hoạch quấy rối của họ. Bằng cách thu thập dữ liệu cá nhân (trang profile) và ghi chú địa điểm lui (thẻ ảnh, bài đăng trên blog), các cyberstalker có thể bắt đầu giữ các tab trên cuộc sống hàng ngày của một cá nhân.
Trung tâm quốc gia nạn nhân của tội phạm (NCVC) cho thấy nạn nhân của quấy rối qua mạng thực hiện các bước sau:

What is the Cyberstalking? – Definition

Cyberstalking is a criminal practice where an individual uses the Internet to systematically harass or threaten someone. This crime can be perpetrated through email, social media, chat rooms, instant messaging clients and any other online medium. Cyberstalking can also occur in conjunction with the more traditional form of stalking, where the offender harasses the victim offline. There is no unified legal approach to cyberstalking, but many governments have moved toward making these practices punishable by law.
Cyberstalking is sometimes referred to as Internet stalking, e-stalking or online stalking.

Understanding the Cyberstalking

Cyberstalking is one of several cybercrimes that have been enabled by the Internet. It overlaps with cyberbullying and cyberluring in that many of the same techniques are used. Social media, blogs, photo sharing sites and many other commonly used online sharing activities provide cyberstalkers with a wealth of information that helps them plan their harassment. By collecting personal data (profile pages) and making notes of frequented locations (photo tags, blog posts), the cyberstalker can begin to keeping tabs on an individual’s daily life.
The National Center for Victims of Crime (NCVC) suggests that victims of cyberstalking take the following steps:

Thuật ngữ liên quan

  • Cyberbullying
  • Cybercrime
  • Internet Crime
  • Social Media
  • Chat Room
  • Cyberluring
  • Internet Privacy
  • Big Mother
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm