DD7 File

? Cách mở file .DD7? Những phần mềm mở file .DD7 và sửa file lỗi. Convert N/A DD7 file sang định dạng khác.

.DD7 File Extension

   

File name DD7 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DD7 là file gì?

DD7 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DD7 file

Để mở file .DD7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DD7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DD7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DD7 do người dùng đóng góp.

  • JUSE-StatWorks

Chuyển đổi file .DD7

File .DD7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.