Desktop Computer

Định nghĩa Desktop Computer là gì?

Desktop ComputerMáy tính desktop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Desktop Computer – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Một máy tính để bàn (hoặc máy tính để bàn) là một máy tính được thiết kế để ở trong một địa điểm duy nhất. Nó có thể là một tháp (còn được gọi là một đơn vị hệ thống) hoặc một máy all-in-one, chẳng hạn như một iMac. Không giống như các máy tính xách tay và các thiết bị di động khác, máy tính để bàn không thể chạy bằng pin nội bộ và do đó phải duy trì kết nối với một ổ cắm trên tường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Desktop Computer? – Definition

A desktop computer (or desktop PC) is a computer that is designed to stay in a single location. It may be a tower (also known as a system unit) or an all-in-one machine, such as an iMac. Unlike laptops and other portable devices, desktop computers cannot be powered from an internal battery and therefore must remain connected to a wall outlet.

Understanding the Desktop Computer

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop
  • Desktop Publishing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm