DVD SlideShow

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download DVD SlideShow – NA

Phần mềm DVD SlideShow

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

DVD SlideShow là phần mềm gì?

DVD SlideShow là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của DVD SlideShow là Version NA (cập nhật NA)

DVD Slideshow là một ứng dụng đa phương tiện nhỏ bằng Arcsoft có thể cho phép người dùng tạo và thiết kế một trình chiếu và lưu nó vào một định dạng DVD (hoặc trên một máy tính cho sau này xem và / hoặc đốt). DVD Slideshow đã hết hiệu lực và tính năng của nó tích hợp vào sản phẩm Arcsoft khác. Một trình chiếu, mà thường được nhìn thấy trong một bài thuyết trình PowerPoint, là một loạt tuần tự của hình ảnh, hoặc thô hoặc chỉnh sửa, và có quá trình chuyển đổi cũng có thể được kiểm soát vào có khác nhau effects.With DVD Slideshow, người dùng có thể video quan trọng, hình ảnh, và PowerPoint thậm chí file trình bày, với sự hỗ trợ cho một loạt các định dạng hình ảnh và các định dạng video phổ biến (chẳng hạn như AVI, MOV, MPEG, và những người khác; playback MPV cũng được hỗ trợ). Các hình ảnh có thể được chỉnh sửa cũng như gia tăng màu sắc, cắt xén hoặc thay đổi kích thước, bổ sung các văn bản và chú thích, và các thiết lập văn bản, và các slide có thể được chỉnh sửa với các chủ đề khác nhau, âm nhạc hay âm thanh, và chuyển tiếp. DVD Slideshow cũng cho biết thêm hiệu ứng pan và zoom vào các slide.

What is DVD SlideShow?

DVD Slideshow is a small multimedia application by Arcsoft that can allow a user to create and design a slideshow and save it on a DVD format (or on a computer for later viewing and/or burning). DVD Slideshow has been discontinued and its features incorporated into other Arcsoft products. A slideshow, which is usually seen in a PowerPoint presentation, is a sequential series of images, either raw or edited, and whose transition can also be controlled into having different effects.With DVD Slideshow, users can important videos, photos, and even PowerPoint presentation files, with support for a bevy of image formats and common video formats (such as AVI, MOV, MPEG, and others; MPV playback is also supported). The images can be edited as well, such as color enhancement, cropping or resizing, addition of text and captions, and text settings, and the slides can be edited with various themes, music or audio, and transitions. DVD Slideshow also adds pan and zoom effect to slides.

Các loại file được mở bởi DVD SlideShow

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm DVD SlideShow có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SSP

Download DVD SlideShow

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg