EFA File

? Cách mở file .EFA? Những phần mềm mở file .EFA và sửa file lỗi. Convert N/A EFA file sang định dạng khác.

.EFA File Extension

   

File name EFA File
File Type Ensoniq ASR File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .EFA là file gì?

EFA là Audio Files – Ensoniq ASR File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh được sử dụng bởi Ensoniq nâng cao lấy mẫu ghi (ASR), một studio sản xuất âm nhạc kỹ thuật số phát hành bởi Ensoniq trong đầu những năm 1990

What is a EFA file?

Audio format used by the Ensoniq Advanced Sampling Recorder (ASR), a digital music production studio released by Ensoniq in the early 1990s

Cách mở .EFA file

Để mở file .EFA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFA do người dùng đóng góp.

  • Translator Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TRANSLATOR

Chuyển đổi file .EFA

File .EFA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.