TruTops Convert

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download TruTops Convert – NA

Phần mềm TruTops Convert

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

TruTops Convert là phần mềm gì?

TruTops Convert là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của TruTops Convert là Version NA (cập nhật NA)

TruTops Convert là một chương trình cho phép người dùng chuyển đổi file CAD của họ sang các định dạng khác, đặc biệt là trong các định dạng GEO, DXF và ME10. Tập tin mà phần mềm nhận cho chuyển đổi bao gồm GEO, DXF, IGES, MI / GRA +, DSTV và DWG. Chương trình có khả năng chuyển đổi thư mục, có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển đổi các file chứa trong một thư mục, cách riêng biệt. Ngoài ra, người dùng có thể chuyển đổi tập tin ngay cả khi làm việc với các ứng dụng TruTops khác. Nó hoàn toàn có khả năng làm việc như một ứng dụng độc lập, tách rời khỏi chương trình TruTops khác, cho phép người sử dụng để tiết kiệm thời gian bằng cách chuyển đổi và làm việc tại time.Once cùng người dùng đã xác định các dữ liệu được chuyển đổi, và chương trình đã được đưa ra, nó sẽ tiếp tục làm việc ở chế độ nền; cho phép người dùng quay trở lại với dự án hiện tại của họ hoặc bắt đầu một cái mới, mà không phá vỡ quá trình chuyển đổi. Phần mềm này được phát triển bởi TRUMPF Software. Nó tương thích với hệ điều hành Windows, thường từ Windows 2000, Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

What is TruTops Convert?

TruTops Convert is a program that allows the user to convert their CAD files to other formats, specifically in the GEO, DXF and ME10 formats. Files that the software recognizes for conversion include GEO, DXF, IGES, MI/GRA+, DSTV and DWG. The program is able to convert folders, which means that the user does not need to convert files contained within a folder, separately. Also, the user can convert files even while working with other TruTops applications. It is fully capable of working as a standalone app, separate from other TruTops programs, enabling the user to save time by converting and working at the same time.Once the user has determined the data to be converted, and the program has been launched, it will go on to work in the background; enabling the user to go back to their current project or start a new one, without disrupting the conversion process. The software was developed by TRUMPF Software. It is compatible with Windows operating systems, generally from Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7.

Các loại file được mở bởi TruTops Convert

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm TruTops Convert có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DSTVDWGDXFIGESIGSMINC

Download TruTops Convert

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg