FDB File

? Cách mở file .FDB? Những phần mềm mở file .FDB và sửa file lỗi. Convert N/A FDB file sang định dạng khác.

.FDB File Extension

   

File name FDB File
File Type 1Portfolio Catalog
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (28 Bình chọn)

File .FDB là file gì?

FDB là Data Files – 1Portfolio Catalog, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

cơ sở dữ liệu chính của hình ảnh được sử dụng bởi Extensis danh mục đầu tư, một chương trình hình ảnh tổ chức; chứa một hình ảnh thu nhỏ và siêu dữ liệu cho mỗi tập tin được lưu trữ trong danh mục.

What is a FDB file?

Primary database of images used by Extensis Portfolio, an image organization program; contains a thumbnail image and metadata for each file stored in the catalog.

Cách mở .FDB file

Để mở file .FDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDB do người dùng đóng góp.

  • Legacy
  • Free Online TV
  • Free Online TV
  • Microsoft Dynamics NAV Classic
  • Microsoft Dynamics NAV
  • Portfolio
  • Portfolio

Chuyển đổi file .FDB

File .FDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.