FIL File

? Cách mở file .FIL? Những phần mềm mở file .FIL và sửa file lỗi. Convert N/A FIL file sang định dạng khác.

.FIL File Extension

   

File name FIL File
File Type 1Files List Object File
Nhà phát triển dataBased Intelligence
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (18 Bình chọn)

File .FIL là file gì?

FIL là Data Files – 1Files List Object File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi dataBased Intelligence.

Danh sách các đối tượng cơ sở dữ liệu lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu; tạo ra bởi phiên bản đầu của dBASE, cũng như ACL cho Windows; tương tự như một tập tin .STR, trong đó xác định cấu trúc của một cơ sở dữ liệu dBASE.

What is a FIL file?

List of database objects stored in a database; created by early versions of dBASE, as well as ACL for Windows; similar to an .STR file, which defines the structure of a dBASE database.

Cách mở .FIL file

Để mở file .FIL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FIL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FIL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FIL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FIL

File .FIL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.