FPS File

? Cách mở file .FPS? Những phần mềm mở file .FPS và sửa file lỗi. Convert Text FPS file sang định dạng khác.

.FPS File Extension

   

File name FPS File
File Type FPS Creator Segment File
Nhà phát triển The Game Creators
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .FPS là file gì?

FPS là Game Files – FPS Creator Segment File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The Game Creators.

Tập tin được tạo ra bởi FPS Creator, một chương trình cho phép các nhà phát triển trò chơi để tạo First Person Shooter (FPS) trò chơi; chứa một hoặc nhiều “phân khúc”, mà đang xây dựng khối sử dụng để tạo các cấp.

What is a FPS file?

File created by FPS Creator, a program that allows game developers to create First Person Shooter (FPS) games; contains one or more “segments,” which are building blocks used to create levels.

Cách mở .FPS file

Để mở file .FPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPS do người dùng đóng góp.

  • ArchiCAD
  • RikCAD
  • RikCAD
  • Stuffit Expander
  • easescreen Crystal Screen-Manager
  • Mathpad Plus – Fractions and Decimals exe
  • Mathpad Plus – Fractions and Decimals exe

Chuyển đổi file .FPS

File .FPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.