FVP File

? Cách mở file .FVP? Những phần mềm mở file .FVP và sửa file lỗi. Convert Text FVP file sang định dạng khác.

.FVP File Extension

   

File name FVP File
File Type File Viewer Plus Batch Presets File
Nhà phát triển Sharpened Productions
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FVP là file gì?

FVP là Settings Files – File Viewer Plus Batch Presets File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sharpened Productions.

Hồ FVP là một tập tin cài đặt được tạo ra bởi File Viewer Plus, một tập tin phổ quát xem và ứng dụng chuyển đổi. Nó lưu trữ các thiết lập được sử dụng bởi công cụ chuyển đổi tập tin thực thi và bao gồm danh sách các tập tin đầu vào, tùy chọn chuyển đổi, cài đặt tập tin đổi tên, và thư mục đầu ra mục tiêu.

What is a FVP file?

An FVP file is a settings file created by File Viewer Plus, a universal file viewing and conversion application. It stores settings used by the batch file converter and includes the list of input files, conversion options, file renaming settings, and the target output directory.

Cách mở .FVP file

Để mở file .FVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FVP do người dùng đóng góp.

  • File Viewer Plus
  • Fretlight Studio
  • Fretlight Studio
  • FVords
  • Cresset BMD FieldView

Chuyển đổi file .FVP

File .FVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.