FXT File

? Cách mở file .FXT? Những phần mềm mở file .FXT và sửa file lỗi. Convert Text FXT file sang định dạng khác.

.FXT File Extension

   

File name FXT File
File Type 1Grand Theft Auto Fake Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.6 ★ (84 Bình chọn)

File .FXT là file gì?

FXT là Game Files – 1Grand Theft Auto Fake Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin nhắn văn bản được sử dụng bởi Grand Theft Auto với CLEO GxtHook.cleo plug-in được cài đặt; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa một tin nhắn văn bản được gửi tới người chơi trong GTA gameplay; sử dụng cho các máy nhắn tin và điện thoại văn bản trong trò chơi.

What is a FXT file?

Text message file used by Grand Theft Auto with the CLEO GxtHook.cleo plug-in installed; saved in a plain text format and contains a text message that is sent to the player during GTA gameplay; used for pager and phone texts in the game.

Cách mở .FXT file

Để mở file .FXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FXT do người dùng đóng góp.

  • Rockstar Games Grand Theft Auto: San Andreas
  • Sanny Builder
  • Sanny Builder
  • FXTEdit
  • GTA FXT Editor
  • FXT2TXT
  • FXT2TXT

Chuyển đổi file .FXT

File .FXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.