GBF File

? Cách mở file .GBF? Những phần mềm mở file .GBF và sửa file lỗi. Convert N/A GBF file sang định dạng khác.

.GBF File Extension

   

File name GBF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GBF là file gì?

GBF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GBF file

Để mở file .GBF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBF do người dùng đóng góp.

  • Guentner Product Calculator
  • Visual PRO/5
  • Visual PRO/5
  • GeviScope
  • GEAR PRO – Mastering Edition for DVD / CD-RW / Tape
  • InteGrade Pro
  • InteGrade Pro

Chuyển đổi file .GBF

File .GBF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.