Global Distribution System (GDS)

Định nghĩa Global Distribution System (GDS) là gì?

Global Distribution System (GDS)Distribution System Global (GDS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Global Distribution System (GDS) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng lưới đặt phòng trên toàn thế giới bằng máy vi tính sử dụng như một điểm truy cập duy nhất cho việc đặt chỗ máy bay, phòng khách sạn, thuê xe ô tô, và các mặt hàng du lịch khác có liên quan của các hãng lữ hành, các trang web đặt phòng trực tuyến, và các tập đoàn lớn.
Các hệ thống phân phối toàn cầu hàng đầu là Amadeus, Galileo, Saber, và Worldspan. Họ đang sở hữu và vận hành theo hình thức liên doanh bởi hãng hàng không lớn, comopanies thuê xe, và tập đoàn khách sạn. Còn được gọi là hệ thống tự động đặt phòng (ARS) hoặc hệ thống đặt phòng vi tính (CRS).

Definition – What does Global Distribution System (GDS) mean

A worldwide computerized reservation network used as a single point of access for reserving airline seats, hotel rooms, rental cars, and other travel related items by travel agents, online reservation sites, and large corporations.
The premier global distribution systems are Amadeus, Galileo, Sabre, and Worldspan. They are owned and operated as joint ventures by major airlines, car rental comopanies, and hotel groups. Also called automated reservation system (ARS) or computerized reservation system (CRS).

Source: ? Business Dictionary