Guentner Product Calculator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Guentner Product Calculator – NA

Phần mềm Guentner Product Calculator

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Guentner Product Calculator là phần mềm gì?

Guentner Product Calculator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Guentner Product Calculator là Version NA (cập nhật NA)

Guentner sản phẩm Máy tính (GPC) là phần mềm được sử dụng để tính nhiệt động lực học. Để bắt đầu tính toán, đầu tiên người dùng sẽ cần phải chọn một đơn vị hoặc cuộn dây. Khi chương trình được truy cập, người dùng sẽ được trình bày với một giao diện người dùng, trong đó có các tùy chọn được cung cấp cùng với software.Under menu tab File, người dùng có thể chọn New Unit, sau đó sẽ mở ra một menu cung cấp cho người dùng đơn vị lựa chọn: bay hơi (khô), bay hơi (bơm), Aircooler (làm mát), Drycooler, và condenser.When một đơn vị đã được lựa chọn, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Lần này, người dùng sẽ phải lựa chọn giữa hai lựa chọn: Tìm Nâng cao năng lực và Cho Fix suất. Trước khi chương trình có thể bắt đầu tính toán cho công suất, người dùng sẽ được yêu cầu đầu vào công suất trong đơn vị kW.Each có lĩnh vực đầu vào riêng của mình. Ví dụ, đối với các đơn vị bay hơi (khô), các lĩnh vực đầu vào là nhiệt độ bốc hơi, nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ sub-mát, và siêu nóng temperature.The chương trình có sẵn trong hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Guentner sản phẩm Calculator là phần mềm miễn phí đó là tương thích với các phiên bản sau của Windows (XP, Vista và 7).

What is Guentner Product Calculator?

Guentner Product Calculator (GPC) is software that is utilized for thermodynamic calculation. To start calculating, the user will first need to select a unit or coil. When the program is accessed, the user is presented with a user interface which contains the options that are provided with the software.Under the File menu tab, the user can select New Unit, which will then open a menu that provides the user with unit options: Evaporator (dry), Evaporator (pump), Aircooler (coolant), Drycooler, and condenser.When a unit has been selected, another dialog box will appear. This time, the user will have to choose between two options: Find Capacity and Give Fix Capacity. Before the program can start calculating for the capacity, the user will be required to input a capacity in kW.Each unit has its own input fields. For instance, for the Evaporator (dry) unit, the input fields are evaporation temperature, condensation temperature, sub-cooling temperature, and super-heating temperature.The program is available in two languages: English and Spanish. Guentner Product Calculator is freeware that is compatible with the later versions of Windows (XP, Vista and 7).

Các loại file được mở bởi Guentner Product Calculator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Guentner Product Calculator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) GBFGPCEU

Download Guentner Product Calculator

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg