HPK File

? Cách mở file .HPK? Những phần mềm mở file .HPK và sửa file lỗi. Convert N/A HPK file sang định dạng khác.

.HPK File Extension

   

File name HPK File
File Type 1HPack Compressed Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .HPK là file gì?

HPK là Compressed Files – 1HPack Compressed Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin hoặc các tập tin nén bởi HPack 0.79a0, một Archiver đa nền tảng

What is a HPK file?

File or files compressed by HPack 0.79a0, a multi-platform archiver

Cách mở .HPK file

Để mở file .HPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Harpoon Classic – Commander’s Edition
  • Harpoon Classic – Commander’s Edition
  • Winharp32

Chuyển đổi file .HPK

File .HPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.