Independent store

Định nghĩa Independent store là gì?

Independent storeCửa hàng độc lập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Independent store – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cửa hàng nhỏ với một địa điểm duy nhất hoặc lên đến ba địa điểm thường thuộc sở hữu của một cá nhân, một gia đình hay một sự hợp tác hai người.

Definition – What does Independent store mean

Small stores with a single location or up to three locations often owned by an individual, a family or a two person partnership.

Source: ? Business Dictionary