Internet Addiction

Định nghĩa Internet Addiction là gì?

Internet AddictionNghiện Internet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Addiction – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nghiện Internet là một tình trạng tinh thần đặc trưng bởi sử dụng quá nhiều internet, thường gây thiệt hại cho người sử dụng. Nghiện thường được hiểu là một rối loạn tâm thần liên quan đến hành vi cưỡng. Khi ai đó là liên tục trực tuyến, họ có thể được mô tả như nghiện nó. Trong khi nó được công nhận là một vấn đề, các chuyên gia vẫn chưa đồng ý về việc có nên nhận ra thuật ngữ như một hình thức riêng biệt của nghiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nghiện Internet là một thuật ngữ mà bất kỳ giáo dân có thể hiểu được. Đó là bởi vì việc sử dụng Internet quá mức là một kinh nghiệm chung trong cuộc sống hàng ngày. Sự khó khăn là trong việc tìm kiếm một định nghĩa kỹ thuật rõ ràng rằng tất cả mọi người có thể đồng ý trên. Một blog trên trang web của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ của tựa đề “Bạn có thể bị nghiện Internet không?” giải thích sự mơ hồ: “Có vẫn còn nhiều bất ổn và bất đồng giữa các chuyên gia về lạm dụng internet, các triệu chứng, làm thế nào để đo lường nó và thậm chí cả ngôn ngữ dùng để mô tả nó.”

What is the Internet Addiction? – Definition

Internet addiction is a mental condition characterized by excessive use of the internet, usually to the detriment of the user. Addiction is generally understood to be a mental disorder involving compulsive behavior. When someone is constantly online, they may be described as addicted to it. While it is recognized as a problem, professionals have yet to agree on whether to recognize the term as a distinct form of addiction.

Understanding the Internet Addiction

Internet addiction is a term that any layman can understand. That is because excessive internet usage is a common experience in daily life. The difficulty is in finding a clear technical definition that everyone can agree on. A blog on the American Psychiatric Association’s website titled “Can You Be Addicted to the Internet?” explains the ambiguity: “There is still much uncertainty and disagreement among experts about overuse of the internet, the symptoms, how to measure it and even the language used to describe it.”

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • Cyberloafing
  • Gaming
  • World Wide Web (WWW)
  • Sound Card
  • C++ Software Engineer
  • Console Game
  • Arcade Game
  • Clan
  • Frag

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm