IPM File

? Cách mở file .IPM? Những phần mềm mở file .IPM và sửa file lỗi. Convert N/A IPM file sang định dạng khác.

.IPM File Extension

   

File name IPM File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IPM là file gì?

IPM là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .IPM file

Để mở file .IPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IPM do người dùng đóng góp.

  • Wal-Mart Digital Photo Manager
  • Sam’s Club Photo Manager
  • Sam’s Club Photo Manager
  • Wal-Mart Digital Photo Organizer
  • PRO_SAP PROfessional SAP RY2012

Chuyển đổi file .IPM

File .IPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.