ISF File

? Cách mở file .ISF? Những phần mềm mở file .ISF và sửa file lỗi. Convert N/A ISF file sang định dạng khác.

.ISF File Extension

   

File name ISF File
File Type Inspiration Flowchart Document
Nhà phát triển Inspiration
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (19 Bình chọn)

File .ISF là file gì?

ISF là Data Files – Inspiration Flowchart Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Inspiration.

Sơ đồ, còn gọi là “khái niệm bản đồ,” tạo ra với Inspiration, một chương trình giáo dục diagraming; được sử dụng bởi các sinh viên lập kế hoạch, nghiên cứu, và các dự án hoàn thành; có thể được xem như là một sơ đồ hình ảnh hoặc trong một định dạng phác thảo văn bản.

What is a ISF file?

Flowchart, also called a “concept map,” created with Inspiration, an educational diagraming program; used by students for planning, researching, and completing projects; can be viewed as a visual diagram or in a textual outline format.

Cách mở .ISF file

Để mở file .ISF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISF do người dùng đóng góp.

  • Inspiration
  • Inspiration International English Edition
  • Inspiration International English Edition
  • MYRIAD 3D Reader
  • Inspiration Intl
  • QXDM Professional
  • QXDM Professional

Chuyển đổi file .ISF

File .ISF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.