IVD File

? Cách mở file .IVD? Những phần mềm mở file .IVD và sửa file lỗi. Convert Binary IVD file sang định dạng khác.

.IVD File Extension

   

File name IVD File
File Type Bitdefender Incremental Virus Definitions File
Nhà phát triển Bitdefender
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .IVD là file gì?

IVD là Data Files – Bitdefender Incremental Virus Definitions File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bitdefender.

Tập tin được sử dụng bởi Bitdefender antivirus và bảo vệ Internet phần mềm; tiết kiệm thông tin cập nhật định nghĩa virus giúp phần mềm nhận diện hầu hết các virus gần đây; được sử dụng để bổ sung cơ sở .CVD tập tin định nghĩa virus với bản cập nhật mới.

What is a IVD file?

File used by Bitdefender antivirus and Internet protection software; saves virus definition updates which help the software recognize the most recent viruses; used for supplementing the base .CVD virus definitions file with new updates.

Cách mở .IVD file

Để mở file .IVD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IVD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IVD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IVD do người dùng đóng góp.

  • Bitdefender Antivirus for Mac
  • Bitdefender Total Security
  • Bitdefender Total Security
  • Bitdefender Antivirus Plus

Chuyển đổi file .IVD

File .IVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.