Junk fax

Định nghĩa Junk fax là gì?

Junk faxFax rác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Junk fax – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược marketing có liên quan đến việc gửi quảng cáo không mong muốn thông qua một hộp số fax. Tương tự như thư rác hay thư rác, chỉ truyền qua hộp số fax thay vì thông qua đường bưu điện hoặc thư điện tử.

Definition – What does Junk fax mean

A marketing strategy that involves sending unsolicited advertisements via a facsimile transmission. Similar to junk mail or spam, only transmitted via a fax transmission instead of through postal mail or electronic mail.

Source: ? Business Dictionary