KSM File

? Cách mở file .KSM? Những phần mềm mở file .KSM và sửa file lỗi. Convert N/A KSM file sang định dạng khác.

.KSM File Extension

   

File name KSM File
File Type 1Pfaff Embroidery Design File
Nhà phát triển Pfaff
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .KSM là file gì?

KSM là Data Files – 1Pfaff Embroidery Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pfaff.

Khâu hồ sơ thiết kế được sử dụng bởi một số máy thêu Pfaff; chứa một mô hình khâu có thể được tự động khâu bằng máy; có thể được xem và chỉnh sửa với phần mềm thiết kế kèm với các nhân thêu hoặc với Embird Studio.

What is a KSM file?

Stitch design file used by some Pfaff embroidery machines; contains a stitch pattern that can be automatically sewn by the machine; can be viewed and edited with the design software bundled with the embroiderer or with Embird Studio.

Cách mở .KSM file

Để mở file .KSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KSM do người dùng đóng góp.

  • MyEditor Application
  • Embird
  • Embird
  • Wings xp
  • Stitch&Sew
  • DRAWEditor
  • DRAWEditor

Chuyển đổi file .KSM

File .KSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.