VDJ File

? Cách mở file .VDJ? Những phần mềm mở file .VDJ và sửa file lỗi. Convert Binary VDJ file sang định dạng khác.

.VDJ File Extension

   

File name VDJ File
File Type VirtualDJ Audio Sample File
Nhà phát triển Atomix Productions
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (21 Bình chọn)

File .VDJ là file gì?

VDJ là Audio Files – VirtualDJ Audio Sample File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atomix Productions.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi VirtualDJ, một ứng dụng pha trộn kỹ thuật số đĩa jockey; tương tự như một file .ogg và chứa một mẫu âm thanh có thể được đưa vào hỗn hợp bài hát; có thể được chia sẻ trên các trang web của VirtualDJ, nhưng chỉ khi bạn có một mua một giấy phép phần mềm.

What is a VDJ file?

Audio file used by VirtualDJ, a disc jockey digital mixing application; similar to an .OGG file and contains an audio sample that can be included into song mixes; can be shared on the VirtualDJ website, but only if you have a purchased a software license.

Cách mở .VDJ file

Để mở file .VDJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VDJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VDJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VDJ do người dùng đóng góp.

  • Atomix Productions VirtualDJ
  • VirtualDJ
  • VirtualDJ
  • AIMP2
  • Media Player Classic
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .VDJ

File .VDJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.