KVK File

? Cách mở file .KVK? Những phần mềm mở file .KVK và sửa file lỗi. Convert N/A KVK file sang định dạng khác.

.KVK File Extension

   

File name KVK File
File Type Keyman On-Screen Keyboard File
Nhà phát triển Tavultesoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KVK là file gì?

KVK là Developer Files – Keyman On-Screen Keyboard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tavultesoft.

Một tập tin KVK chứa một bàn phím trên màn hình được tạo ra bởi nhà phát triển Keyman, một chương trình dùng để tạo, chỉnh sửa và phân phối bàn phím số. Nó lưu trữ thông tin về một bàn phím ảo, trong đó bao gồm cách bố trí của ký tự được gán cho các phím, hạn chế, và các phím chết.

What is a KVK file?

A KVK file contains an on-screen keyboard created by Keyman Developer, a program used to create, edit, and distribute digital keyboards. It stores information about a virtual keyboard, which includes the layout of characters assigned to keys, constraints, and dead keys.

Cách mở .KVK file

Để mở file .KVK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KVK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KVK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KVK do người dùng đóng góp.

  • Tavultesoft Keyman Developer
  • Geezsoft Geezword
  • Geezsoft Geezword

Chuyển đổi file .KVK

File .KVK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.