Labor force

Định nghĩa Labor force là gì?

Labor forceLực lượng lao động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Labor force – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Số lượng người lao động trong một công ty.

Definition – What does Labor force mean

1. Number of workers in a firm.

Source: ? Business Dictionary