LDD File

? Cách mở file .LDD? Những phần mềm mở file .LDD và sửa file lỗi. Convert N/A LDD file sang định dạng khác.

.LDD File Extension

   

File name LDD File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .LDD là file gì?

LDD là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .LDD file

Để mở file .LDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LDD do người dùng đóng góp.

  • Labeldoctor Design version
  • legacydocs Application
  • legacydocs Application
  • LaserForm32
  • SoftPlot

Chuyển đổi file .LDD

File .LDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.