LEMON File

? Cách mở file .LEMON? Những phần mềm mở file .LEMON và sửa file lỗi. Convert N/A LEMON file sang định dạng khác.

.LEMON File Extension

   

File name LEMON File
File Type LemonShare.net Download
Nhà phát triển LemonShare.net
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .LEMON là file gì?

LEMON là Compressed Files – LemonShare.net Download, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LemonShare.net.

Tập tin tải về từ LemonShare.net, một trang web tải RapidShare; có thể là một trong các loại tập tin khác nhau, bao gồm cả trò chơi, các ứng dụng âm thanh, sách điện tử, phim ảnh, bài hát, hoặc các loại dữ liệu; thường được bảo vệ bằng mật khẩu.

What is a LEMON file?

File downloaded from LemonShare.net, a RapidShare download website; may be one of several different file types, including games, audio applications, e-books, movies, songs, or other types of data; often protected with a password.

Cách mở .LEMON file

Để mở file .LEMON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LEMON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LEMON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LEMON do người dùng đóng góp.

  • RARLAB WinRAR
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .LEMON

File .LEMON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.