MFS File

? Cách mở file .MFS? Những phần mềm mở file .MFS và sửa file lỗi. Convert Binary MFS file sang định dạng khác.

.MFS File Extension

   

File name MFS File
File Type MetFS Encrypted File System
Nhà phát triển EnderUNIX
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .MFS là file gì?

MFS là Encoded Files – MetFS Encrypted File System, dưới định dạng Binary được phát triển bởi EnderUNIX.

tập tin một MFS là một phân vùng ảo được định dạng bằng cách sử dụng hệ thống tập tin MetFS. MetFS là một hệ thống phần mềm tạo ra và duy trì một hệ thống tập tin FUSE dựa trên mã hóa. phân vùng MetFS sử dụng phần mở rộng MFS theo mặc định, nhưng không có phần mở rộng tập tin là bắt buộc.

What is a MFS file?

An MFS file is a virtual partition formatted using the MetFS file system. MetFS is a software system that creates and maintains an encrypted FUSE-based file system. MetFS partitions use the MFS extension by default, but no file extension is required.

Cách mở .MFS file

Để mở file .MFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MFS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • mfsdown.net
  • mfsdown.net

Chuyển đổi file .MFS

File .MFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.