Microsoft Silverlight

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Silverlight – NA

Phần mềm Microsoft Silverlight

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Silverlight là phần mềm gì?

Microsoft Silverlight là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Silverlight là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Silverlight là một plugin trình duyệt web cho phép phát lại các ứng dụng Internet phong phú, chẳng hạn như streaming video, đa phương tiện và hình ảnh động. Silverlight là một trong những đối thủ cạnh tranh chính của Adobe Flash (và hoạt động theo cách tương tự) và Java, và trong ba hiện đang là đơn giản nhất sử dụng trên toàn cầu. Trong khi Flash có một sự thâm nhập thị trường (cài đặt trên trình duyệt web) khoảng 95%, Silverlight hiện chỉ có 54%, và Java có 73%. Những con số này không được hiểu theo nghĩa đen, tất nhiên, vì hầu hết các trình duyệt có hai hoặc nhiều trong số này được cài đặt, mặc dù điều này nói về các plugin cần thiết mà các trình duyệt sẽ yêu cầu trong thi đấu nội dung Internet phong phú. Ví dụ, 95% các trình duyệt sử dụng trên toàn thế giới chỉ cần Adobe Flash, Silverlight không; trên toàn thế giới, chỉ có 0,3% các trang web như của tháng 8 năm 2011 đang sử dụng giao thức Silverlight để truyền tải nội dung của họ, trong khi Flash có nhiều hơn hoặc ít hơn 26%. Microsoft Silverlight cũng được sử dụng như một nền tảng phát triển cho dòng Windows Phone, hệ điều hành điện thoại di động của Microsoft (trong cạnh tranh trực tiếp với Android của Google và iOS của Apple) .Silverlight làm việc với Windows XP và cao hơn, và máy tính Mac OS là tốt. Novell đã phát hành một phiên bản của Silverlight cho Linux, được gọi là Moonlight, đó là mã nguồn mở.

What is Microsoft Silverlight?

Microsoft Silverlight is a web browser plugin that enables playback of rich Internet applications, such as streaming video, multimedia and animation. Silverlight is one of the main competitors of Adobe Flash (and works the same way) and Java, and of the three is currently the least used across the globe. While Flash has a market penetration (installation on web browsers) of about 95%, Silverlight currently only has 54%, and Java has 73%. These figures are not to be taken literally, of course, since most browsers have two or more of these installed, though this speaks of the required plugins that browsers would demand in playing rich Internet content. For example, 95% of browsers used around the world only require Adobe Flash, not Silverlight; worldwide, only 0.3% of websites as of August 2011 are using Silverlight protocol to stream their content, whereas Flash has more or less 26%. Microsoft Silverlight is also used as a development platform for the Windows Phone series, the mobile handset OS of Microsoft (in direct competition with Google’s Android and Apple’s iOS).Silverlight works with Windows XP and higher, and Mac OS computers as well. Novell has released a version of Silverlight for Linux, called Moonlight, which is open-source.

Các loại file được mở bởi Microsoft Silverlight

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Silverlight có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Microsoft Silverlight

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg