Miscarriage of justice

Định nghĩa Miscarriage of justice là gì?

Miscarriage of justiceSự ngộ phán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Miscarriage of justice – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thất bại của công lý trong việc trả lại một phán quyết công bằng dựa trên những bằng chứng được trình bày.

Definition – What does Miscarriage of justice mean

Failure of justice in returning a fair verdict based on the evidence presented.

Source: ? Business Dictionary