MOH File

? Cách mở file .MOH? Những phần mềm mở file .MOH và sửa file lỗi. Convert N/A MOH file sang định dạng khác.

.MOH File Extension

   

File name MOH File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MOH là file gì?

MOH là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .MOH file

Để mở file .MOH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOH do người dùng đóng góp.

  • WavePad Sound Editor
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Express Zip
  • Switch Sound File Converter
  • VideoPad
  • VideoPad

Chuyển đổi file .MOH

File .MOH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.