Motel

Định nghĩa Motel là gì?

MotelNhà trọ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Motel – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Động cơ của khách sạn. Nói chung, cơ sở chỗ ở qua đêm bên lề đường Mời ít hoặc không có tiện nghi (như phòng tắm hoặc phòng dịch vụ kèm theo) khác so với chỗ đỗ xe.

Definition – What does Motel mean

Motor hotel. In general, roadside overnight accommodation facility that offers little or no amenities (such as attached bathroom or room service) other than parking space.

Source: ? Business Dictionary