MVP File

? Cách mở file .MVP? Những phần mềm mở file .MVP và sửa file lỗi. Convert Binary MVP file sang định dạng khác.

.MVP File Extension

   

File name MVP File
File Type 1MAGIX Video Project File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (13 Bình chọn)

File .MVP là file gì?

MVP là Video Files – 1MAGIX Video Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

tập tin một MVP là một dự án video được tạo ra bởi Movie Edit Pro (MEP) và Video Pro X, phim chỉnh sửa ứng dụng. Nó lưu trữ tham chiếu tới một hoặc .MVD nhiều phim, chỉnh sửa, hiệu ứng, tiêu đề, và các thiết lập dự án khác. file MVP là khác nhau từ các tập tin MVD từ file MVD chỉ lưu trữ phim duy nhất.

What is a MVP file?

An MVP file is a video project created by Movie Edit Pro (MEP) and Video Pro X, movie editing applications. It stores references to one or more .MVD movies, edits, effects, titles, and other project settings. MVP files are different from MVD files since MVD files only store single movies.

Cách mở .MVP file

Để mở file .MVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MVP do người dùng đóng góp.

  • MAGIX Video Pro X
  • MAGIX Movie Edit Pro
  • MAGIX Movie Edit Pro
  • KV MOTION
  • MAGIX Video deluxe MX Plus
  • MAGIX Movie Edit Pro Plus Download
  • MAGIX Movie Edit Pro Plus Download

Chuyển đổi file .MVP

File .MVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.