NVIDIA 3D Vision Photo Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NVIDIA 3D Vision Photo Viewer – NA

Phần mềm NVIDIA 3D Vision Photo Viewer

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NVIDIA 3D Vision Photo Viewer là phần mềm gì?

NVIDIA 3D Vision Photo Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NVIDIA 3D Vision Photo Viewer là Version NA (cập nhật NA)

3D Vision của NVIDIA Photo Viewer là chương trình kết hợp với tài xế 3D Vision của công ty. Khi đặt lại với nhau, hai người sử dụng giấy phép để xem, sử dụng và quản lý hình ảnh lập thể. Các định dạng mà người xem có thể sử dụng là phụ / phụ JPEG (JPS), Multi Hình Objects (MPO), và bên / bên PNG (PNS). Nó được biết đến bởi người dùng ảnh 3D là một số hình ảnh 3D có thể căng mắt do cài đặt khác nhau. Những trở thành correctible khi sử dụng NVIDIA 3D Vision Photo Viewer, cho phép người dùng chỉnh sửa MPO file theo những cách khác nhau. Ví dụ, người dùng có thể thay đổi sự thay đổi hình ảnh bên dưới hoặc X hoặc Y trục của tập tin để cải thiện chất lượng xem của tập tin. Nó cũng có thể hủy bước thay đổi bằng cách quay hình ảnh để thiết lập ban đầu của nó bằng cách sử dụng khôi phục chức năng trong chương trình. Người xem có thể được sử dụng để tạo và xem tự động trình chiếu hình ảnh 3D cũng cho phép người dùng lựa chọn các thiết lập trình chiếu. Ảnh chụp màn hình có thể được thực hiện bởi game thủ 3D và xem cách này. Cuối cùng, sử dụng chương trình cũng cho phép truy cập nhanh đến 3DVisionLive.com, nơi người dùng hình ảnh 3D khác và người sáng tạo chia sẻ và thảo luận về công việc của họ.

What is NVIDIA 3D Vision Photo Viewer?

NVIDIA’s 3D Vision Photo Viewer is the program associated with the company’s 3D Vision driver. When put together, the two permit users to view, use, and manage stereoscopic images. The formats that the viewer can use are side/side JPEG (JPS), Multi Picture Objects (MPO), and side/side PNG (PNS). It is known by 3D photo users that some 3D images can strain the eyes due to various settings. These become correctible when using the NVIDIA 3D Vision Photo Viewer, which allows users to edit MPO files in different ways. For instance, users can alter image shift along either the X or Y axes of the file to improve the file’s viewing quality. It is also possible to undo changes by returning the image to its original settings using the restore function in the program. The viewer can be used for creating and viewing automated 3D image slideshows as well and allows users to choose slideshow settings. Screenshots can be taken by 3D gamers and viewed this way. Finally, using the program also grants instant access to 3DVisionLive.com, where other 3D image users and creators share and discuss their work.

Các loại file được mở bởi NVIDIA 3D Vision Photo Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NVIDIA 3D Vision Photo Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) JPSMPOPNS

Download NVIDIA 3D Vision Photo Viewer

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg