Offshore trading company

Định nghĩa Offshore trading company là gì?

Offshore trading companyCông ty thương mại ở nước ngoài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Offshore trading company – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chi nhánh hoặc công ty con của công ty thành lập ở nước ngoài với thuế tương đối thấp, trong đó nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bởi công ty mẹ và xuất khẩu chúng sang các nước khác. Việc thành lập công ty thương mại ở nước ngoài có thể giúp một công ty để tránh thuế và nghĩa vụ nhắm vào các thị trường đích, bằng cách định tuyến hàng thương mại thông qua một quốc gia với các chính sách thương mại ít hạn chế.

Definition – What does Offshore trading company mean

An affiliate or subsidiary company set up in a foreign country with relatively low taxes, which imports products produced by the parent company and exports them to other countries. The establishment of offshore trading companies can help a corporation to avoid tariffs and duties targeted at destination markets, by routing trade goods through a nation with less restrictive trading policies.

Source: ? Business Dictionary