OPTIONS File

? Cách mở file .OPTIONS? Những phần mềm mở file .OPTIONS và sửa file lỗi. Convert XML OPTIONS file sang định dạng khác.

.OPTIONS File Extension

   

File name OPTIONS File
File Type SE-SOFT Configuration File
Nhà phát triển SE-SOFT
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .OPTIONS là file gì?

OPTIONS là Settings Files – SE-SOFT Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi SE-SOFT.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi SE-SOFT của SE-DesktopApps, chẳng hạn như SE-Explorer, SE-Launcher, và SE-Player; tiết kiệm tùy chọn cấu hình trong một định dạng XML; sử dụng để lưu giá trị mặc định chương trình và các tùy chọn do người dùng lựa chọn.

What is a OPTIONS file?

Settings file used by SE-SOFT’s SE-DesktopApps, such as SE-Explorer, SE-Launcher, and SE-Player; saves configuration options in an XML format; used for saving program defaults and user-selected options.

Cách mở .OPTIONS file

Để mở file .OPTIONS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OPTIONS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OPTIONS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OPTIONS do người dùng đóng góp.

  • SE-SOFT SE-DesktopApps

Chuyển đổi file .OPTIONS

File .OPTIONS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.