Patriot Act

Định nghĩa Patriot Act là gì?

Patriot ActĐạo luật Patriot. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Patriot Act – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hoa Kỳ luật liên bang đã được ban hành sau các vụ tấn công khủng bố vào ngày 11, 2001. Theo đạo luật này, chính phủ và các quan chức ký hợp đồng của nó được phép theo dõi và thông tin liên lạc màn hình giữa các cá nhân trong một nỗ lực để ngăn chặn tội phạm và các hành vi khác của khủng bố. cuộc nói chuyện điện thoại, email, tin nhắn văn bản và các hình thức thông tin liên lạc có thể được theo dõi trên cơ sở phù hợp nếu một mối đe dọa tiềm năng đã được xác định. Hành động nhận được nhiều sự phản ứng dữ dội từ công dân có cảm giác như quyền riêng tư đã được lấy đi.

Definition – What does Patriot Act mean

United States federal legislation that was enacted following the terror attacks on September 11, 2001. Under this act, the government and its contracted officials are allowed to track and monitor communication between individuals in an effort to prevent crimes and other acts of terror. Phone conversations, emails, text messages and other forms of communication may be monitored on a consistent basis if a potential threat has been identified. The act received a lot of backlash from citizens who felt like their right to privacy was being taken away.

Source: ? Business Dictionary