PFF File

? Cách mở file .PFF? Những phần mềm mở file .PFF và sửa file lỗi. Convert Binary PFF file sang định dạng khác.

.PFF File Extension

   

File name PFF File
File Type Formatta Portable Form File
Nhà phát triển Access
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (18 Bình chọn)

File .PFF là file gì?

PFF là Page Layout Files – Formatta Portable Form File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Access.

tập tin dạng điện tử được tạo ra bởi phần mềm Formatta; chứa một định dạng, hình thức điện tử được công bố có thể được lấp đầy bằng cách sử dụng Formatta Filler; sử dụng để phân phối các hình thức có thể được xác nhận trong khi đánh máy; có thể được mã hóa cho các mục đích an ninh.

What is a PFF file?

Electronic form file created by Formatta software; contains a formatted, published electronic form that can be filled out using Formatta Filler; used to distribute forms that can be validated while typing; can be encrypted for security purposes.

Cách mở .PFF file

Để mở file .PFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PFF do người dùng đóng góp.

  • Access Formatta Designer
  • Access Formatta Filler
  • Access Formatta Filler
  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .PFF

File .PFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.