Pink sheets

Định nghĩa Pink sheets là gì?

Pink sheetsTấm màu hồng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pink sheets – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công ty tư nhân cung cấp một hệ thống báo giá thời gian thực thầu niêm yết và hỏi giá đối với cổ phiếu over-the-counter. Pink Sheets hạn nguồn gốc khi Cục Báo giá quốc gia đã ban hành danh mục hàng ngày và hàng tuần của báo giá đối với cổ phiếu nhỏ trong và ngoài nước trên giấy hồng. Từ năm 2000, các nhà đầu tư đã có thể truy cập Pink Sheets trực tuyến tại www.pinksheets.com.

Definition – What does Pink sheets mean

A privately owned company that provides a real-time quotation system listing bid and ask prices for over-the-counter stocks. The term Pink Sheets originated when the National Quotation Bureau issued daily and weekly lists of quotations for small domestic and foreign stocks on pink paper. Since 2000, investors have been able to access Pink Sheets online at www.pinksheets.com.

Source: ? Business Dictionary