PM3 File

? Cách mở file .PM3? Những phần mềm mở file .PM3 và sửa file lỗi. Convert Binary PM3 file sang định dạng khác.

.PM3 File Extension

   

File name PM3 File
File Type 1PageMaker 3 Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PM3 là file gì?

PM3 là Raster Image Files – 1PageMaker 3 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tài liệu trang bố trí được tạo ra bởi Aldus PageMaker 3; cũng có thể được mở bằng Adobe PageMaker 4 trở lên hoặc bằng Adobe InDesign.

What is a PM3 file?

Page layout document created by Aldus PageMaker 3; can also be opened by Adobe PageMaker 4 or later, or by Adobe InDesign.

Cách mở .PM3 file

Để mở file .PM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PM3 do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Crouzet Logic Software
  • Crouzet Logic Software
  • HMI Configuration Program

Chuyển đổi file .PM3

File .PM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.