Pounds per square inch (PSI)

Định nghĩa Pounds per square inch (PSI) là gì?

Pounds per square inch (PSI)Pound mỗi inch vuông (PSI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pounds per square inch (PSI) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Áp lực khí hoặc tác động chất lỏng trên các bức tường của vật chứa nó. Còn được gọi là PSIG cho mỗi pound gauge inch vuông. Xem thêm thanh.

Definition – What does Pounds per square inch (PSI) mean

Pressure a gas or liquid exerts on the walls of its container. Also called PSIG for pounds per square inch gauge. See also bar.

Source: ? Business Dictionary