PUB File

? Cách mở file .PUB? Những phần mềm mở file .PUB và sửa file lỗi. Convert Binary PUB file sang định dạng khác.

.PUB File Extension

   

File name PUB File
File Type 1Publisher Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (313 Bình chọn)

File .PUB là file gì?

PUB là Page Layout Files – 1Publisher Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin PUB là một tài liệu được tạo ra bởi Microsoft Publisher, một chương trình máy tính để bàn xuất bản sử dụng để tạo các tài liệu chuyên môn và tài liệu tiếp thị. Nó chứa văn bản, raster và vector hình ảnh, và các đối tượng rút ra được định dạng trong tài liệu.

What is a PUB file?

A PUB file is a document created by Microsoft Publisher, a desktop publishing program used to create professional documents and marketing materials. It contains text, raster and vector images, and drawn objects formatted in a document.

Cách mở .PUB file

Để mở file .PUB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PUB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PUB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PUB do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Microsoft Publisher 2019
  • Microsoft Publisher 2019
  • Adobe InDesign with PUB2ID Plugin
  • LibreOffice
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .PUB

File .PUB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert pub to pdf