RPKG File

? Cách mở file .RPKG? Những phần mềm mở file .RPKG và sửa file lỗi. Convert N/A RPKG file sang định dạng khác.

.RPKG File Extension

   

File name RPKG File
File Type Hitman Game Patch Archive
Nhà phát triển IO Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .RPKG là file gì?

RPKG là Game Files – Hitman Game Patch Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IO Interactive.

Hồ RPKG là một kho lưu trữ bản vá được sử dụng bởi Hitman, một người thứ ba tàng hình trò chơi sát thủ video. Nó chứa dữ liệu trò chơi, trong đó bao gồm kết cấu, đối thoại bằng giọng nói, và các tài sản khác xuất hiện trong trò chơi.

What is a RPKG file?

An RPKG file is a patch archive used by Hitman, a third-person stealth assassin video game. It contains game data, which includes textures, voice dialogue, and other assets that appear in the game.

Cách mở .RPKG file

Để mở file .RPKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPKG do người dùng đóng góp.

  • IO Interactive Hitman

Chuyển đổi file .RPKG

File .RPKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.