RSA SecurID Software Token

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download RSA SecurID Software Token – NA

Phần mềm RSA SecurID Software Token

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

RSA SecurID Software Token là phần mềm gì?

RSA SecurID Software Token là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của RSA SecurID Software Token là Version NA (cập nhật NA)

RSA bị mạng Phần mềm Mã là phiên bản thẻ mềm thực hiện chứng thực RSA SecurID, với người kia là một thiết bị phần cứng như một dongle. RSA SecurID thực hiện chứng thực cung cấp một truy cập an toàn vào cơ sở dữ liệu và các nguồn lực doanh nghiệp khác được lưu trữ trong một máy tính trung tâm (máy chủ) hệ thống xác thực .Công thường được sử dụng bởi các công ty với tài nguyên mạng, để đảm bảo rằng không có dữ liệu quan trọng hoặc các thông tin là có nguy cơ bị truy cập bởi những người khác bên ngoài của tổ chức. Hệ thống xác thực là hai lần. Trước khi người dùng có thể truy cập mạng, người dùng phải cung cấp mã xác thực (one-time password) được tạo ra bởi phần mềm và mã số nhận dạng cá nhân của họ (PIN). Các mật khẩu một lần được tạo ra đều đặn, thường mỗi sáu mươi giây. Người dùng có thể truy cập vào mật khẩu mà RSA bị mạng Phần mềm Mã được cài đặt. Các nhà phát triển đã tạo ra phiên bản phần mềm tương thích với máy tính và các thiết bị di động. Nó có thể được cài đặt trên Windows máy tính để bàn và máy Mac OS X, cũng như điện thoại thông minh (Blackberry, iPhone, Android, Windows Mobile, Java ME, hệ điều hành Symbian và UIQ). Cũng có sẵn là RSA bị mạng Phần mềm Mã cho Web SDK và RSA SecurID Toolbar.

What is RSA SecurID Software Token?

RSA SecurID Software Token is the soft token version of RSA SecurID authenticators, with the other being a hardware device like a dongle. RSA SecurID authenticators provide a secure access to database and other enterprise resources stored in a central computer (server).The authentication system is generally utilized by companies with network resources, to ensure that no critical data or information is at risk of being accessed by others outside of the organization. The authentication system is two-fold. Before a user can access the network, the user has to provide the authentication code (one-time password) generated by the software and their Personal Identification Number (PIN). The one-time password is generated at regular intervals, usually every sixty seconds. The user can access the password where the RSA SecurID Software Token is installed. The developers have created software versions that are compatible with computer and mobile devices. It can be installed on Windows desktops and Mac OS X machines, as well as smartphones (Blackberry, iPhone, Android, Windows Mobile, Java ME, Symbian OS and UIQ). Also available are RSA SecurID Software Token for Web SDK and RSA SecurID Toolbar.

Các loại file được mở bởi RSA SecurID Software Token

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm RSA SecurID Software Token có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SDTID

Download RSA SecurID Software Token

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg